BARBORA nezisková organizácia

Svätá Barbora

BARBORA, n.o. je spoločnosťou priateľov baníctva a geológie, ktorá vznikla ako prirodzené vyústenie dlhoročných aktivít jej zakladateľa Jirka Vitáloša, so snahou zastrešiť aktivity v oblasti baníctva, geológie a histórie.

Najdlhšiou tradíciu z našich aktivít má Pezinský Permoník – Malokarpatská výstava a burza minerálov, fosílií a drahých kameňov. V roku 2012 sa uskutočnil už 17. ročník. Návštevníkom dáva priestor najmä na spoznanie kamennej krásy nielen zo Slovenska, ale aj celého sveta. Umožňuje výmenu zberateľských skúseností domácich a zahraničných vystavovateľov. Sprievodným podujatím je Pouličné ryžovanie zlata na Slovensku, Mestská opekačka, výstavy, prednášky a kultúre programy.

Dlhoročnú tradíciu má aj Medzinárodné stretnutie zberateľov minerálov, ktoré sa koná 3-krát ročne v Stredisku kultúry Bratislava – Nové mesto, Vajnorská 21, Bratislava.

Ďalším významným podujatím je ORBIS HARMONIAE – Svet v harmónii, v tomto roku zorganizujeme už jeho 12. ročník. Na podujatí budú prezentované rôzne druhy alternatívnej medicíny, prednášky z oblastí: astrológia, numerológia, zachovanie duševnej rovnováhy, odbúravanie stresu, zdravá výživa, rôzne druhy cvičení, terapie, masáže, poradenstvo, konzultácie, predaj prírodných prípravkov, čajov, drahých kameňov, kníh, terapeutických pomôcok a ďalšie zaujímavosti.

BARBORA, n.o. sa chce v budúcnosti zamerať najmä na rozvoj geoturistiky v oblasti Pezinka a okolia, ochranu životného prostredia, čomu bude podriaďovať všetky sprievodné aktivity. Prioritou je projekt Prírodné a geologické zaujímavosti Malých Karpát. Pilotný projekt Pezinok – Rybníček bol v minulom roku realizovaný skupinou dobrovoľníkov za finančného prispenia spoločnosti Elgeo Trading s.r.o. Medzi ďalšie významné aktivity patrí projekt Malokarpatská banská cesta, ktorý nadväzuje na celoslovenský projekt Slovenská banská cesta. V úzkej spolupráci s Malokarpatským baníckym spolkom v Pezinku pripravujeme knihu pod názvom Baníctvo a minerály Malých Karpát.