Projekty

V roku 2015 Vás radi privítame na pripravovaných akciách.

 • Slovakiatour 2015  v termíne od 29.1 do 01.02. Prezentácia neziskovej org. a Pezinského Permoníka 2015
 • Medzinárodné výmenné stretnutia zberateľov a výstava minerálov, fosílií a drahých kameňov: 14.2. / 18.4. / 17.10. Stredisko Kultúry BNM, Vajnorská 21, Bratislava, kontakt pre vystavovateľov a návštevníkov: Mgr. Andrea Heldová 0948 933 999, heldovaandrea@gmail.com, vstup pre verejnosť 1€
 • Orbis Harmoniae, v termíne: 14 – 15.3. Spolupráca na 16. ročníku stretnutí terapeutov a priateľov alternatívy. Ezoterický festival v KD v Pezinku pod vedením Mgr. Dárií Fehérovej. Program
 • Kamenár 13. ročník výstavy kameňopriemyslu a geológie 05-07.3. Výstavisko EXPO CENTER, Trenčín – spoluorganizácia výstavy a burzy minerálov, fosílií a drahých kameňov (3. ročník výstavy sa uskutoční 7.3.) Kont. osoba: Ing. Dominika Sulová, sulova@expocenter.sk, 0948 104 484
 • Bratislavské mineralogické dni: 28.3./3.10. Spolupráca pri organizovaní, Cultus – Dom kultúry, Ružinovská 28, Bratislava, Hlavný organizátor (Registrácie a informácie): Martin Števko 0915 810 274
 • Pezinský Permoník: 20. Ročník, 14-16.8. 2015 20. ročník Malokarpatskej výstavy a burzy minerálov, fosílií a drahých kameňov, 15. ročník Pouličného ryžovania zlata na Slovensku, 6. ročník mestskej opekačky.

Projekty uskutočnené v roku 2014:

 • Slovakiatour 2014 30.1 – 02.02.2013 Prezentácia neziskovej org. Barbora a PP 2014
 • Medzinárodné výmenné stratnutia zberateľov a výstava minerálov, fosílií a drahých kameňov:1.2.2014 / 3.5.2014 / 18.10.2014 – Stredisko Kultúry BNM, Vajnorská 21, Bratislava, kontakt: Mgr. Andrea Heldová 0948 933 999, heldovaandrea@gmail.com, vstup 1€
 • Orbis Harmoniae 2014 Spolupráca na 15. ročníku stretnutí terapeutov a priateľov alternatívy. Ezoterický festival v KD v Pezinku pod vedením Mgr. Feherovej. Program
 • Kamenár 12. ročník výstavy kameňopriemyslu a geológie 06-08.3.2014, výstavisko Trenčín – spoluorganizácia výstavy a burzy minerálov, fosílií a drahých kameňov
 • Bratislavské mineralogické dni KD Ružinov: 22-23.3.2014 / 4-5.10.2014 Spolupráca pri organizovaní, Ružinovská 28, Bratislava, Hlavný organizátora (Registrácie a informácie): Martin Števko 0915 810 274
 • Pezinský Permoník: 8-10.8. 2014 19. ročník Malokarpatskej výstavy a burzy minerálov, fosílií a drahých kameňov, 14. ročník Pouličného ryžovania zlata na Slovensku, 5. ročník mestskej opekačky.

Projekty uskutočnené v roku 2013:

 • Slovakiatour 2013 24. – 27.1.2013 Prezentácia neziskovej org. Barbora a PP 2013
 • Orbis Harmoniae 2013 9. – 10.3.2013 Spolupráca na 14. ročníku  stretnutí terapeutov a priateľov alternatívy. Ezoterický festival v KD v Pezinku pod vedením Mgr. Feherovej. Program.
 • Výstava a medzin.stretnutie zberateľov minerálov a fosílií v KD Vajnorská 21, Bratislava. Najbližšie sa burza uskutoční v dňoch: 2.2.2013 20.4.2013 19.10.2013 od 8:00 do 15:30 kontakt: Andrea Heldová 0907 112 345, heldovaandrea@gmail.com, vstup 1€
 • Kamenár 11. ročník výstavy kameňopriemyslu a geológie 28.2 – 2.3.2013, Výstavisko Trenčín – spoluorganizácia na 1. ročníku výstavy a burzy minerálov, fosílií a drahých kameňov.
 • Bratislavské mineralogické dni – 23-24.3.2013, spolupráca  KD Ružinov, Ružinovská 28, Bratislava, pod vedením pána Števka.
 • 15 Európske dni baníkov a hutníkov, 6. – 9. júna 2013, Košice
 • Geotour 2013 
 • Pezinský Permoník 2013, 18. ročník,16. – 18.8.2013, KD Pezinok
 • Vinobranie Pezinok 20. – 22.9.2013 účasť v alegorickom sprievode
 • Svätobarborský lampionový sprievod 

V roku 2012 sme úspešne pripravili:

 • Slovakiatour 2012 – prezentácia neziskovej org. Barbora a pezinského permoníka v stánku mesta Pezinok
 • Orbis Harmoniae 2012
 • 17. ročník Malokarpatskej výstavy a burzy minerálov, fosílií a drahých kameňov Pezinský Permoník
 • Pravidelné min. burzy na Vajnorskej v KD
 • Slávnostné stretnutie pri príležitosti 20. výročia založenia BŠHBS, Banská Štiavnica, 22.11.2012

V roku 2011 sme úspešne pripravili:

 • Slovakiatour 2011 – prezentácia neziskovej org. Barbora a pezinského permoníka v stánku mesta Pezinok
 • Geotour 2011 Nezisková organizácia Barbora Pezinok zorganizovala 23. júna konferenciu Geotour Malé Karpaty 2011. Jej cieľom bolo informovať starostov a primátorov, resp. zástupcov miest a obcí Malokarpatského regiónu o význame banských náučných chodníkov a montanistiky, o vzácnych mineráloch a geologických zaujímavostiach nachádzajúcich sa v ich okolí a o Slovenskej banskej ceste a s tým súvisiacimi možnosťami rozvoja cestovného ruchu. Konferencie sa zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva životného prostredia, Ministerstva hospodárstva, Bratislavského samosprávneho kraja a organizácií, ktoré sa venujú podobnej problematike. Účastníci konferencie si vypočuli tri prednášky. Prednášajúcimi boli Doc. PhDr. Ján SandPhD., Ing. Jaroslav MalchárekCSc a Mgr. Martin Števko. Barbora, n.o. zároveň informovala o svojich doterajších aktivitách a prezentovala svoje projekty a zámery do budúcnosti. Účastníkov konferencie na záver na mestskom úrade prijal pezinský primátor Oliver Solga.
 • 16. ročník Malokarpatskej výstavy a burzy minerálov, fosílií a drahých kameňov Pezinský Permoník
 • Pravidelné min. burzy na Vajnorskej v KD