Verejné obstarávanie

Vypracovanie metodickej príručky (stratégie) budovania Geoparku Malé Karpaty a marketingovej koncepcie. 

Termín predkladania cenových ponúk: 4.12.2017

Predpokladaná hodnota zakázky: 23 166,66€ bez DPH

PDF koncepcia 

objednávka koncepcia


Zabezpečenie hotelových složieb pre usporiadanie koferencie.

Termín predkladania cenových ponúk: 4.12.2017

Predpokladaná hodnota zakázky: 3 186,04€ bez DPH

PDF hotelové služby

objednávka hotelové služby